Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
 
กำลังเรียบเรียง..
รีเซ็ต FRP (โหมดโรงงาน)
ในการดำเนินการรีเซ็ต FRP ผ่านโหมดโรงงานให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณชาร์จเต็มแล้ว ปิดโทรศัพท์
; เลือกรุ่นที่เหมาะสมจากรายการ กดปุ่ม "รีเซ็ต FRP (โหมดโรงงาน)" Reset FRP (Factory Mode)
; แนบจุดทดสอบตามที่แสดงในภาพจุดทดสอบหรือใช้ตัวเลือกเปิด / ปิดโหมดโรงงาน เชื่อมต่อสาย USB (ต้องเสียบแบตเตอรี่)
; - ในกรณีที่โทรศัพท์ของคุณติดโลโก้หรือโหมด erecovery ให้ลอง reflash และทำการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากการกู้คืน

มี 115 ผู้มาเยือน และ 9 สมาชิก ออนไลน์