พิมพ์
หมวด: FIRMWARE
ฮิต: 7960

ให้เรตสมาชิก

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
 
 
#1_PRELOADER (ส่วนที่1)
1.เป็นส่วนหลักและส่วนแรกของรอมแต่จะทำงานหลังเปิดเครื่องแล้ว
2.หากPRELOADER มีปัญหา จะไม่สามารถเปิดเครื่องหรือไม่
สามารถเชื่อมต่อกับคอม..เพื่อแฟลชได้ ไม่เห็นพอร์ตหรือบูตตาย ..
ภาษาบ้านๆ แฟลชไม่เข้า...
3.เพราะฉะนั้นแล้ว หากเครื่องติดแล้ว แต่รวน ติดไวรัส หากเรา มีความเสี่ยง เรื่อง
รอม จึงไม่จำเป็นต้องแฟลช PRELOADER เข้าไปด้วย ...(ติ๊กออก)
เช่่นเครื่องจีน เครื่องก๊อป เครื่องเสี่ยง ดับ ...
 
****************************************************************
 
 
 
#2_UBOOT (ส่วนที่2)
ต่อจาก PRELOADER
 
1.UBOOT ทำงานต่อจาก PRELOADER
2.หาก UBOOT มีปัญหา เครื่องจะติดๆ ดับๆ หรืออาจเปิดไม่ติด
3.เพราะฉะนั้นแล้ว หากเครื่องติดแล้ว แค่ค้างโลโก้มา
รอม จึงไม่จำเป็นต้องแฟลช UBOOT เข้าไปด้วย ...(ติ๊กออก)
เช่่น เช่นเครื่องเปิดติดแต่ค้างโลโก้มา
 
****************************************************************
 
#3_BOOTIMG (ส่วนที่3) ส่วนการแสดงผล และโลโก้ (LOGO/DISPLAY)
ต่อจาก UBOOT
 
1.BOOTIMG ทำงานต่อจาก UBOOT เป็นส่วนแสดงผล โลโก้
 
2.หาก BOOTIMG มีปัญหา เครื่องจะมีอาการ ค้างโลโก้ จอขาว จอดำ จอไม่แสดงผล หรือเปิดติดแต่จอไม่แสดงผล หรือจอลาย
 
3.เพราะฉะนั้นแล้ว เคื่องค้างโลโก้มา ควรดูดรอม ไว้ก่อน แล้วแฟลชBOOTIMGให้ตรง เพราะถ้าไม่ตรงรุ่นแล้วอาจทำให้จอมืด จอลายได้
หากเครื่องติดแล้ว ไม่ค้างโลโก้ จึงไม่จำเป็นต้องแฟลช BOOTIMG เข้าไปด้วย ...(ติ๊กออก)
 
****************************************************************
 
#4_ANDROID หรือSYSTEM
 
1.ANDROID หรือ SYSTEM คือ ระบบปฎิบัติการ โดยจะทำงานร่วมกัน หรือเชื่อมโยง
ควบคู่ไปกับ DATA
 
2.ถ้าส่วนของ ANDROID หรือ SYSTEM มีปัญหา
เครื่องอาจค้างหรือรวน เห็นได้จากเครื่องที่โดนไวรัส AV
 
3.ใสส่วนนี้ทำงานคล้ายๆกับ DATA แต่ ไม่สามารถ ตั้งค่าโรงงานให้กลับมาเหมือนเดิมได้เหมือน
DATA หากมีปัญหา ต้องทำการแฟลช ..
 
****************************************************************
 
 
#5_USRDATA หรือ USERDATA มีหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วน ของผู้ใช้ แอฟพลิเคชั่นต่างๆ
และ รหัสผ่าน เป็นต้น
ทำงานต่อจาก ANDROID หรือ SYSTEM DATA
เราสามารถ ล้าง ฟอร์แมต DATA
หรือ ทำความสะอาดได้โดย
การตั้งค่าหรือ ใน recovery ก็ได้..
 
 
 
จะเห็นได้ว่าจากหัวข้อต่างๆ โครงสร้างของรอม จะเรียงจากอันดับ ล่างขึ้นไปหาบนตามความสำคัญ..