Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. เข้า EDL MODE จิ้ม testpoin คามรูปเเล้วเสียบสาย

จนขึ้น 9008 พอร์ตตามวิดีโอด้านล่าง

2.ทำตามขั้นตอนวิด๊โอด้านล่าง