ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
 
#1_PRELOADER (ส่วนที่1)
1.เป็นส่วนหลักและส่วนแรกของรอมแต่จะทำงานหลังเปิดเครื่องแล้ว
2.หากPRELOADER มีปัญหา จะไม่สามารถเปิดเครื่องหรือไม่
สามารถเชื่อมต่อกับคอม..เพื่อแฟลชได้ ไม่เห็นพอร์ตหรือบูตตาย ..
ภาษาบ้านๆ แฟลชไม่เข้า...
3.เพราะฉะนั้นแล้ว หากเครื่องติดแล้ว แต่รวน ติดไวรัส หากเรา มีความเสี่ยง เรื่อง
รอม จึงไม่จำเป็นต้องแฟลช PRELOADER เข้าไปด้วย ...(ติ๊กออก)
เช่่นเครื่องจีน เครื่องก๊อป เครื่องเสี่ยง ดับ ...
 
****************************************************************
 
 
 
#2_UBOOT (ส่วนที่2)
ต่อจาก PRELOADER
 
1.UBOOT ทำงานต่อจาก PRELOADER
2.หาก UBOOT มีปัญหา เครื่องจะติดๆ ดับๆ หรืออาจเปิดไม่ติด
3.เพราะฉะนั้นแล้ว หากเครื่องติดแล้ว แค่ค้างโลโก้มา
รอม จึงไม่จำเป็นต้องแฟลช UBOOT เข้าไปด้วย ...(ติ๊กออก)
เช่่น เช่นเครื่องเปิดติดแต่ค้างโลโก้มา
 
****************************************************************
 
#3_BOOTIMG (ส่วนที่3) ส่วนการแสดงผล และโลโก้ (LOGO/DISPLAY)
ต่อจาก UBOOT
 
1.BOOTIMG ทำงานต่อจาก UBOOT เป็นส่วนแสดงผล โลโก้
 
2.หาก BOOTIMG มีปัญหา เครื่องจะมีอาการ ค้างโลโก้ จอขาว จอดำ จอไม่แสดงผล หรือเปิดติดแต่จอไม่แสดงผล หรือจอลาย
 
3.เพราะฉะนั้นแล้ว เคื่องค้างโลโก้มา ควรดูดรอม ไว้ก่อน แล้วแฟลชBOOTIMGให้ตรง เพราะถ้าไม่ตรงรุ่นแล้วอาจทำให้จอมืด จอลายได้
หากเครื่องติดแล้ว ไม่ค้างโลโก้ จึงไม่จำเป็นต้องแฟลช BOOTIMG เข้าไปด้วย ...(ติ๊กออก)
 
****************************************************************
 
#4_ANDROID หรือSYSTEM
 
1.ANDROID หรือ SYSTEM คือ ระบบปฎิบัติการ โดยจะทำงานร่วมกัน หรือเชื่อมโยง
ควบคู่ไปกับ DATA
 
2.ถ้าส่วนของ ANDROID หรือ SYSTEM มีปัญหา
เครื่องอาจค้างหรือรวน เห็นได้จากเครื่องที่โดนไวรัส AV
 
3.ใสส่วนนี้ทำงานคล้ายๆกับ DATA แต่ ไม่สามารถ ตั้งค่าโรงงานให้กลับมาเหมือนเดิมได้เหมือน
DATA หากมีปัญหา ต้องทำการแฟลช ..
 
****************************************************************
 
 
#5_USRDATA หรือ USERDATA มีหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วน ของผู้ใช้ แอฟพลิเคชั่นต่างๆ
และ รหัสผ่าน เป็นต้น
ทำงานต่อจาก ANDROID หรือ SYSTEM DATA
เราสามารถ ล้าง ฟอร์แมต DATA
หรือ ทำความสะอาดได้โดย
การตั้งค่าหรือ ใน recovery ก็ได้..
 
 
 
จะเห็นได้ว่าจากหัวข้อต่างๆ โครงสร้างของรอม จะเรียงจากอันดับ ล่างขึ้นไปหาบนตามความสำคัญ..
 

มี 227 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์